รวบรวมภาพกิจกรรม ที่ผ่านมาในชีวิตมหาวิทยาลัยของพวกเรา

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมทำบุญตักบาตรรับน้องปี 1

การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน

  กิจกรรมของกิจกรรมทำบุญตักบาตร

1.จัดเตรียมของที่จะนำมาใส่บาตร
2.ทำบุญใส่บาตรอย่างพร้อมเพรียงกัน
3.รับศีลรับพร


กิจกรรมปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล

กิจกรรมที่ 2    กิจกรรมปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล


                   กิจกรรมการปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลและการเดินขึ้นเขาจอมพล งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 6 โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าผาเขาจอมพล สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล ซึ่งเป็นประเพณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งหวังให้นักศึกษาชั้น ปีที่ 1ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมการรับน้องในเชิงสร้างสรรค์ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมท้าทายปีนเขาและไปสักการะพระพุทธไสยาสน์ภายในถ้ำจอมพล พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้พิชิตเขาจอมพล 


  กิจกรรมของกิจกรรมปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล

  1. ลงทะเบียน
  2. จับกลุ่มกลุ่มละ 10 คน
  3. ฟังกติกาของการปีนเขา และเตรียมตัวปีน
  4. ปีนเขาเขาขึ้นไปไหว้พระในถ้ำจอมพลและเรียนรู้เกี่ยวกับจุดสำคัญต่างๆในถ้ำ
  


รูปภาพระหว่างทำกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมที่ 3   กิจกรรมรับน้องใหม่
  
        รับน้อง หรือ กิจกรรมต้อนรับนักเรียนหรือนักศึกษาใหม่ คือ กิจกรรมที่นิสิตรวมถึงนักศึกษาหรือนักเรียนรุ่นพี่ จัดขึ้นสำหรับ นักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษา เป้าหมายเพื่อทำให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษานั้น และเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษานั้น


กิจกรรมของกิจกรรมการรับน้อง

1. นับเลขแล้วแบ่งกลุ่มตามตัวเลข
2. เข้าฐานเริ่มต้น คือ ฐานการแต่งหน้า
3. เริ่มเข้าฐานของแต่ละเอกที่เตรียมเอาไว้  พร้อมกับรับความสนุก มันส์ ฮา ในฐานนั้น ๆ

รูปภาพระหว่างร่วมกิจกรรม